Hållbarhet

Ur en livslång kärlek till havet föddes Kajakbryggan med visionen att tillgängliggöra vår vackra kust för fler som vill upptäcka den från vattnet.

I en tid då cirkulär ekonomi står i fokus letar vi ideligen efter nya och hållbara arbetsmetoder. Vi vårdar och reparerar våra farkoster så långt det är möjligt för att senare återvinna dem som inte uppnår våra kvalitetskrav för andrahandsmarknaden. I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete lägger vi även extra stor vikt på digitala lösningar.

Hållbar turism innebär att resa på ett sätt som gör att både människor och miljö mår bra. Därför är vi på Kajakbryggan angelägna om att våra aktiviteter inte lämnar onödiga avtryck som kan skada djur och natur. En kajaktur kan inte bli något annat än hållbar när den tyst flyter fram över vattnet och för den som är ovan vid havspaddling erbjuder vi även trampbåtar av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda fossilfria upplevelser som uppmuntrar till rörelse och gemenskap.

Genom enkla men effektiva åtgärder underlättar vi för besökaren att ta medvetna och hållbara beslut. När vi etablerar en ny uthyrningsstation är vi noga med att välja platser med goda kommunikationer och instruerar på vår hemsida hur man reser kollektivt till varje station. Just nu har vi två uthyrningsstationer – en i centrala Göteborg och en på Björholmen på Tjörn.

I vår strävan efter att bli en betydelsefull nyckelaktör inom den lokala naturturismen är vår målsättning att besökaren ska stanna på platsen så länge som möjligt. Därför lägger vi stort fokus på lokal samverkan för att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter och service på platsen.