Kajakbryggans Integritetspolicy

Giltig från den 10-apr-2024
Senast uppdaterad den 10-apr-2024

Denna integritetspolicy beskriver Paddla i kanalen GBG AB:s policys, belägen på GAMLA KILANDAVÄGEN 19, Nödinge, Västra Götaland 449 30, Sverige, e-post: marknad@kajakbryggan.se, telefon: 031-251221, angående insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (tjänsten) https://kajakbryggan.se.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen avstå från att få tillgång till eller använda tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan någon förvarning till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på tjänsten och din fortsatta tillgång till eller användning av tjänsten efter detta tidpunkt kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna sida.

Information som vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:

  • Namn
  • E-post

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Support

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha fått ditt samtycke och sedan endast för det eller de ändamål för vilka du har gett samtycke, om vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte överföra din personliga information till någon tredje part utan att först inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Analytics
Vi kräver att sådana tredje parter endast använder den personliga information vi överför till dem för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet.

Vi kan också lämna ut din personliga information för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter.

Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Bevarande av din information

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge som vi behöver den för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in enligt detaljerna i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder såsom för bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl såsom genomdrivande av juridiska rättigheter, förebyggande av bedrägerier, etc. Restinformation och aggregerad information, varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras under obegränsad tid.

Dina rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har lämnat till oss för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på marknad@kajakbryggan.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kan du kanske inte få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

Cookies

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i relation till dessa spårningstekniker, hänvisar vi dig vänligen till vår Cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Tredjepartslänkar och användning av din information

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy omfattar inte integritetspolicyn och andra metoder hos tredje parter, inklusive eventuella tredjeparter som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos några tredjeparts webbplatser eller tjänster.

Klagomål / Dataskyddsansvarig

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Paddla i kanalen GBG AB, GAMLA KILANDAVÄGEN 19, e-post: marknad@kajakbryggan.se. Vi kommer att ta itu med dina frågor i enlighet med tillämplig lag.